Home of BeautyPrivacyverklaring

Home of Beauty gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Home of Beauty verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

Wij verwerken van consumenten die onze website bezoeken alleen geanonimiseerde gegevens. Van onze cliënten verwerken we de NAW-gegevens. Indien je e-mails (zoals nieuwsbrieven of online surveys) van ons ontvangt, registreren wij jouw activiteiten met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is.

Privacyrechten

Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact met ons op via 06-21858520 of e-mail naar info@home-of-beauty.nl. Op die manier kun je ons ook bereiken als je vragen hebt over wat wij doen met jouw persoonsgegevens. Als je vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.